Borris Hede

Rødrygget Tornskade, juli 2022
Kongeørn, 11. juli 2022
Kongeørn, 11. juli 2022
Steppehøg, 26. juni 2022
Steppehøg, 26. juni 2022
Stor Tornskade, marts 2022
Kongeørn og Havørn, 20. marts 2022
Kongeørn, 20. marts 2022
Blå Kærhøg
Adult Kongeørn, august 2021
Adult Kongeørn, august 2021
Adult Kongeørn, august 2021
Hedehøg 2021
Hedehøg, august 2021
Sortstrubet Bynkefugl
Krondyr, november 2021
Adult Havørn
Dværgfalk
Ulv, 22. januar 2022
Ulv, 22 januar 2022