Holing Sø

Holing Kær
Havørn, oktober 2023
Havørn, oktober 2023
Havørn, oktober 2023
Knopsvaner, 2023
2 Mosehornugler rast i Holing Kær
Mosehornugle, Holing Kær
Mosehornugle, Holing Kær
Mosehornugle, Holing Kær, 2009
Isfugl, Holing Kær
Sølvhejre i Holing Kær, november 2021
Sangsvane, Holing Kær
Sang- og Pibesvaner på overnatningsplads i Holing Kær. November 2021
Sangsvaner
Pibesvaner på overnatningsplads i Holing Kær. November 2021
Rørhøg, Holing Kær
Krumnæbbet Ryle, Holing Kær, juli 2021
Ynglende Skeand med pull. Holing Kær, juli 2021
Adult Havørn gæster Kæret
Adult Havørn gæster Kæret