Fugletræk - Migration

Lille Kobbersneppe og Strandskade, Blåvand 2021
Steppeørn, Skagen, 6. juni 2020
Islom, Grenen Fuglestation, Skagen, maj 2020
Sort Glente, Skagen maj 2020
Stor Skrigeørn, maj 2007 Skagen. Ørnen er ringmærket i Oulu i Finland
Stor Skrigeørn, maj 2007 Skagen. Ørnen er ringmærket i Oulu i Finland
Fiskeørn, Skagen april 2020
Vandrefalk, Skagen april 2020
Hvepsevåge, Falsterbo september 2019
Hvepsevåge, Falsterbo september 2019
Spurvehøg, Falsterbo
Strandskader, Blåvand august 2019
Islandsk Ryle, Blåvand august 2019
Lille Kobbersneppe og Rødben, Bækbygaard Strand, juli 2019
Fiskeørn, Falsterbo august 2016
Steppehøg, Falsterbo august 2016
Vandrefalk, Falsterbo august 2016
Hvepsevåge, Skagen juni 2016
Lærkefalk, juvenil. Se oversiden.
Hvepsevåge, Skagen Nordstrand - 2017