Fugletræk - Migration

Lille Kobbersneppe og Strandskade, Blåvand 2021
Lille Kobbersneppe
Strandskader, Blåvand august 2019
Islandsk Ryle, Blåvand august 2019
Lille Kobbersneppe og Rødben, Bækbygaard Strand, juli 2019
Krumnæbbede Ryler, Blåvand juli 2017
Almindelig Ryle, Blåvand juli 2017
Islandsk Ryle og Lille Kobbersneppe, Blåvand juli 2017