Bølling Sø

 • Havørn adult, 14. april 2018
 • Havørn og Musvåge, 14. april 2018. En immature ørn i sin 3. dragt
 • Sølvhejre med tudse, april 2018
 • Fiskeørn, 30. marts 2018
 • Pibesvaner, marts 2018
 • Pibesvaner, marts 2018
 • Bølling Sø - skilt ved motorvejen
 • Udsigt retning Kragelund
 • Traner, marts 2017
 • Bølling Sø
 • Sangsvaner 2016
 • Sølvhejre - 2015
 • Snog
 • Gråand med Pull.
 • Fiskeørn og Rørhøg
 • Bølling Sø
 • Bølling Sø
 • Bølling Sø
 • Bølling Sø
 • Grågæs
 • Sangsvane
 • Lærkefalk
 • Musvåge, lys type
 • Sortspætte
 • Lærkefalk
 • Lærkefalk
 • Hvepsevåge, han
 • Hvepsevåge
 • Løvsanger
 • Fiskeørn
 • Fiskeørn
 • Fiskeørn
 • Fiskeørn
 • Havørn
 • Havørn
 • Havørn, ringmærket
 • Krage og Glente
 • Sangsvaner
 • Grågæs
 • Trane i regnvejr
 • Mursejler
 • Rørspurv, han
 • Bølling Sø
 • Blå Kærhøg, Oktober 2018