• Hvidvinget Terne, Adult i begyndende fældning. 20. juli 2018
 • Fiskeørn, juvenil
 • Blå Kærhøg hun, september 2016
 • Steppehøg jager Sanglærke, september 2016
 • Hedehøg 1K, september 2016
 • Hedehøg 1K, september 2016
 • Hedehøg 1K, 2016
 • Rørhøg, han
 • Rød Glente, September 2016
 • Havørn, adult
 • Sivsanger ved Skænken Sø
 • Bysvale ved Hestholm Sø
 • Rørdrum ved Pumpestation Syd Øst
 • Rørhøg, hun
 • Rørhøg, hun
 • Laplandsværling 2016
 • Fiskehejre 2016
 • Musvåge ved bytte.
 • Jagtfalk, marts 2016
 • Jagtfalk 2016
 • Jagtfalk med Lønborg Kirke i baggrunden. 2016
 • Bomlærke
 • Mudderklire
 • Skestork
 • Skestork
 • Lille Regnspove
 • Lille Regnspove
 • Aftenfalk 1K, August-September 2015
 • Aftenfalk han, August-September 2015
 • Skærpiber ved Pumpestation Syd Øst - 2016
 • Hvinand