Gødstrup Sø

Gødstrup Sø
 • Isfugl
 • Isfugl
 • Fiskeørn på jagt i Gødstrup Sø. September 2015
 • Fjordterne, august 2017
 • Fjordterne, august 2017
 • Fjordterne, august 2017
 • Fjordterne juv, august 2017
 • Musvåge
 • Knopsvane
 • Skovskade
 • Fiskeørn
 • Fiskeørn
 • Canadagæs, 2015
 • Toppet Lappedykker