Ovstrup Hede

Blå Kærhøg, december 2020
Blå Kærhøg fanger ung Stær, december 2020
Ravn
Dåhjort, september
Krondyr 2019
Rødrygget Tornskade, han
Hedelærke
Ung Kongeørn
Blå Kærhøg
Musvåge
Krondyr
Musvåge
Rådyr
Musvåge
Duehøg og Spurvehøg
Hvidvinget Korsnæb - 2011
Ravne
Januar 2017
Gnav af Bæver. Røjen Bæk 2017
Gnav af Bæver. Røjen Bæk 2017